LT EN

Naujienos


Projekto „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m., Dariaus ir Girėno g., įrengimas“ kapsulės ateities kartoms įkasimo ceremonija

2018 m. birželio 16 dieną buvo įkasta ateities kartoms skirta kapsulė, skelbianti informaciją apie projekto „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m., Dariaus ir Girėno g., įrengimas“ statybos darbų pradžią. Rangovai: AB „Eurovia Lietuva“, AS „Latvijas Tilti“ ir UAB „Plungės lagūna“.

daugiau ...

Pasirašyta projekto Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės mies­to cen­tri­ne da­li­mi su­tvar­ky­mas“ pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų su­tar­tis

2018 m. ge­gu­žės 23-iąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­si­ra­šy­ta pro­jek­to „Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės mies­to cen­tri­ne da­li­mi su­tvar­ky­mas“ pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų su­tar­tis. Su­tar­tis jung­ti­nės veik­los pa­grin­du bu­vo pa­si­ra­šy­ta tarp Plun­gės sa­vi­val­dy­bės, UAB „Ir­dai­va“ ir UAB „Plun­gės la­gū­na“.

daugiau ...

Vykdomi projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ darbai

2017-08-29 d. su UAB "Plungės vandenys" pasirašytos „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ darbų rangos sutartys: "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Glaudžių k. ir Jovaišiškės k., Babrungo sen., Plungės r. sav. statybos darbai", "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Prūsalių k. ir Kaušėnų k. Nausodžio sen. Plungės r. statybos darbai" ir "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Plungės mieste rekonstravimo darbai".

daugiau ...

Verslo ir kultūros partnerystės apdovanojimas - įmonei UAB "Plungės lagūna"

2014 m. lapkričio 12 dieną Rietave pirmą kartą vyko iškilmingi LONGS apdovanojimai, skirti verslo įmonių, gražiai bendradarbiaujančių su kultūra, pagerbimui. Pagrindinis prizas – menininkės iš Vokietijos Janet Zeugner kūrinys „Praeities ir ateities bendrystė“ – atiteko uždarajai akcinei bendrovei „Plungės lagūna“.

daugiau ...

UAB "Plungės lagūna" įteiktas apdovanojimas "Sėkmingai dirbanti įmonė - 2013"

Siekdama pagerbti ir parodyti plačiai visuomenei sėkmingai Lietuvoje kuriančias ir vystančias verslą įmones, gabius jų vadovus ir specialistus Konfederacija kasmet nominuoja gerai dirbančias įmones. UAB "Plungės lagūna" įteiktas apdovanojimas "Sėkmingai dirbanti įmonė - 2013".

daugiau ...

Lietuvos kultūros centrų asociacija įteikė UAB "Plungės lagūna" apdovanojimą „Metų kultūros rėmėjas"

2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos kultūros centrų asociacija, paminėdama savo veiklos dešimtmetį, pagerbė nusipelniusiuosius kultūrai. „Auksinis Feniksas" ceremonijoje įmonei UAB "Plungės lagūna" įteiktas apdovanojimas „Metų kultūros rėmėjas".

daugiau ...

Įmonei UAB "Plungės lagūna" apdovanojimas "Sėkmingai dirbanti įmonė"

Pramonininkų konfederacijos kasmet rengiamo konkurso „Lietuvos metų gaminys 2011" komisijos sprendimu UAB „Plungės lagūna" buvo pripažinta sėkmingai dirbančia įmone ir įvertinta už veiklos plėtojimą sudėtingu verslui laikotarpiu. Renginyje dalyvavo ir apdovanojimą atsiėmė bendrovės generalinis direktorius Almantas Čebanauskas.

daugiau ...

UAB "Plungės lagūna" darbuotojai lankėsi Danijos bendrovėje Solum A/S ir Švedijos bendrovėje Malmberg Water AB

2011 m. rugsėjo 18-23 dienomis, bendrovei gavus finansavimą pagal Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir pramonės mobilumo programą, septyni bendrovės darbuotojai lankėsi Danijos bendrovėje Solum A/S ir Švedijos bendrovėje Malmberg Water AB.

daugiau ...

Užbaigtas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Plungėje II etapas

2011 m. spalio 11 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudaryta statybos užbaigimo komisija patikrino ir Užsakovui (UAB „Plungės vandenys") perdavė daugiau kaip 34 kilometrų vandentiekio ir nuotekų tinklų, 14 nuotekų siurblinių, atšakas vartotojų prisijungimui, įrengtas dvylikoje Plungės miesto kvartalų.

daugiau ...

Užbaigtas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Plungėje I etapas

2011 m. rugsėjo 27 d. statybos užbaigimo komisija priėmė užbaigtą Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Plungėje I etapo objektą. Užsakovui - Plungės rajono savivaldybės administracijai perduota daugiau kaip 13 kilometrų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų su atšakomis ir 5 nuotekų siurblinės Kepyklos ir Parko gatvių kvartaluose bei Žemaičių, Draugystės, Kuršių ir Baltijos gatvėse.

daugiau ...

UAB „Plungės Lagūna“ dalyvauja ES fondų lėšomis finansuojamame projekte

Plungės rajono pramoninkų sąjunga 2009 m. balandžio 15 d. pasirašė projekto „Plungės pramonininkų sąjungos vienijamų organizacijų darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos žinių ir gebėjimų tobulinimas didinant darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie organizacijos poreikių bei darbo rinkos pokyčių“ finansavimo ir administravimo sutartį.

daugiau ...