Įgyvendinamas projektas „Telšių regiono Jėrubaičių sąvartyno 8 sekcijos statyba”

Siekiant užtikrinti Sąvartyno plėtrą tokiu būdu, jog Telšių apskrities savivaldybės susidariusios nepavojingos atliekos būtų šalinamos nepavojingu žmonėms ir aplinkai būdu, su Užsakovu UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” pasirašyta Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno 8 sekcijos statybos darbų sutartis.