PROJEKTAI

Danės upės krantinių rekonstrukcija Klaipėdoje

2020 m. pradėtas ir 2022 m. sausio mėn. užbaigtas vykdyti projektas, kurio metu buvo rekonstruota krantinė, performuota krantinės prieigų teritorija, įrengtas inovatyvus fontanas, atnaujinti inžineriniai tinklai, įrengtas apšvietimas, mažoji architektūra, pakeistos pėsčiųjų takų dangos, atnaujinti skvero želdiniai.

Kitos paskirties inžinerinio statinio (skvero), teritorijos prie Vilniaus g. 153A (amfiteatro prieigos), Šiauliuose, rekonstravimas

2021 m. baigti teritorijos prie Vilniaus g. 153A (amfiteatro prieigos) sutvarkymo darbai: įrengti inžineriniai tinklai, vaikų žaidimo aikštelės, aktyvaus poilsio zonos, pėsčiųjų takai, įrengti mažosios architektūros elementai, apšvietimas, želdiniai, fontanas.

 

Plungės m. Vytauto, Paprūdžio g. ir kitos paskirties inžinerinių statinių rekonstravimas ir statyba

2021 m. buvo baigtas projektas, kurio metu rekonstruota Paprūdžio ir Vytauto g., sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė, atnaujintas apšvietimas, sukurta patogi jungtis tarp Vytauto ir Paprūdžio gatvių su apšviestais laiptais ir pandusais. Taip pat sutvarkyta rekreacinė zona, įrengtas fontanas, suoliukai.

 

Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

2020 m. įvykdytas projektas, kurio metu buvo rekonstruoti Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginiai: įrenginių našumas – 2250 l/s, pastatytas įtekėjimo kolektorius, atitekančio ir išleidžiamo vandens kokybės monitoringo sistema, srauto akumuliavimo kaupykla, požeminės smėlio ir naftos gaudyklės.

Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungėje įrengimas

2019 m. Plungės m. įrengtas tunelis po geležinkeliu: tunelio aukštis – 4,5 m, ilgis – 57 m, plotis – 8 m, prieštunelio ilgis – 270 m. Taip pat rekonstruotos gatvių atkarpos, įrengti pėsčiųjų takai, šaligatviai, šviesoforinis eismo reguliavimas.

Plungės m. Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos g. rekonstrukcija

2019 m. pradėtas vykdyti projektas, kurio metu buvo atlikti gatvių su asfaltbetonio dangos, žiedinių sankryžų įrengimo, želdinių bei mažosios architektūros elementų atnaujinimo, pėsčiųjų perėjos, gatvės ir pėsčiųjų tako apšvietimo įrengimo darbai.

Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų sutvarkymas

2019 m. buvo pradėtas vykdyti projektas, kurio metu sutvarkyta teritorija ir prieigos prie Babrungo upės slėnio estrados: įrengta lauko estrada su vietomis žiūrovams, automobilių stovėjimo aikštelė, inžineriniai tinklai, pėsčiųjų takai, laiptai ir pandusai, apšvietimas, mažosios architektūros elementai. Taip pat sutvarkyta Laisvės alėja, įrengtos važiuojamosios ir pėsčiųjų dalies dangos, mažosios architektūros elementai.

Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje

2019 m. įvykdytas projektas, kurio metu sukurta aktyvaus laisvalaikio ir pramogų zona skirta įvairaus amžiaus žmonėms: vaikų žaidimų aikštelė, senjorų ramaus poilsio zona. Taip pat įrengta aktyvaus laisvalaikio erdvė: gimnastikos aikštelės su lauko treniruokliais, pėsčiųjų ir dviračių takai, automobilių stovėjimo aikštelė. Žiūrovams skirtoje estradoje įrengta 716 sėdimųjų vietų, po jomis įrengtos patalpos bendruomenės veikloms vykdyti, sutvarkyta teritorija bei želdynai.

Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajone rekonstravimas

2015 m. atlikti užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje, Padvarių kaime rekonstravimo darbai: žemutinio bjefo vandens nuvedimo latakų atnaujinimas, išardyti užtvankos šandorai ir pakeisti naujais, sutvarkyti užtvankos šlaitai, suremontuotas esamas šachtos tiltelis.

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno III sekcijos įrengimas

2015 m. atlikti Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno III sekcijos įrengimo darbai: įrengtas atliekų kaupo dugnas, elektros tinklai, vaizdo stebėjimo bei filtrato surinkimo sistema, atlikti rezervuaro aptvėrimo ir aptarnavimo kelio rekonstrukcijos darbai.

Daugiabučio namo Klaipėdoje modernizavimas

2015 m. atlikti daugiabučio namo, Švyturio g. 8, Klaipėdoje atnaujinimo (modernizavimo) darbai: fasado sienų bei stogo šiltinimas, šilumos punkto atnaujinimas, šildymo sistemos įrengimas, vėdinimo sistemos sutvarkymas, bendro elektros tinklų instaliacijos įrengimas.

Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

2013–2015 m. atlikti Plungės raj. Jėrubaičių k. mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginių statybos darbai. Mechaninio apdorojimo našumas – 50 tūkstančių tonų per metus, biologinės dalies našumas – 20 tūkstančių tonų per metus.

Stumbryno įrengimas Telšių rajone

2015 m. Telšių miškų urėdijos Ubiškių girininkijoje įrengtas stumbrams skirtas 50 ha aptvaras, iškasti apsauginiai grioviai, pastatytas stumbrininko namelis, bokšteliai, apžvalgos aikštelė.

Nevarėnų buitinių nuotekų valymo įrenginių statyba

2014–2015 m. įgyvendinant projektą nutiesta apie 2,3 km vandentiekio ir 21 km nuotekų tinklų. Nuotekų tinklai buvo tiesiami Telšių mieste, Nevarėnų, Ryškėnų ir Degaičių gyvenvietėse, pastatytos 9 nuotekų siurblinės Ryškėnuose ir Telšiuose bei nauji valymo įrenginiai Nevarėnuose.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Žagarėje

2013–2014 m. Žagarės mieste įrengta apie 26,4 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, pastatytos 8 siurblinės. Didžioji dalis darbų atlikta ypač sudėtingomis sąlygomis – inžineriniai tinklai atviru būdu ir betranšėjėmis technologijomis: iš jų – 23,9 km buvo įrengti dolomito gruntuose.

Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo darbai Šiaulių rajone

2013–2015 m. UAB „Toksika“ Šiaulių filialo teritorijoje atlikti pavojingų atliekų sąvartyno statybos darbai: pastatytos 4 sąvartyno sekcijos. Bendras preliminarus pavojingų atliekų sąvartyno atliekų kaupo dugno plotas – 7880 m2.

Įrengtas pavojingų atliekų stabilizavimo baras, įdiegtos ir išbandytos stabilizavimo technologijos.

Viekšnių mstl. nuotekų valymo įrenginių statyba

2013 m. suprojektuoti ir pastatyti Viekšnių nuotekų valymo įrenginiai. Biologinio nuotekų valymo įrenginių našumas: teršalai – 3000 g.e., vidutinis nuotekų kiekis – 330 m3/parą.

Simono Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymas Papilės miestelyje

2013 m. atlikti Simono Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymo darbai Papilės mstl.: atrestauruotas paminklas, sutvarkyta teritorija, įrengtas aikštės apšvietimas ir mažoji architektūra.

Turgaus aikštės rekonstrukcija Darbėnų miestelyje

2012–2013 m. Kretingos r. sav. Darbėnų miestelyje atlikti Turgaus aikštės rekonstrukcijos darbai, įskaitant projekto parengimą, archeologinius ir žvalgomuosius tyrimus rekonstruojamoje teritorijoje, apšvietimo bei mažosios architektūros įrengimą.

Mosėdžio viešosios infrastruktūros sutvarkymas

2011–2012 m. atlikti Mosėdžio viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbai: įrengta apie betono trinkelių dangos – 2500 m2, gatvės apšvietimo tinklų – 1500 m, išasfaltuotos aikštelės – 6579 m2, sutvarkytas gerbūvis.

Akmenės buitinių nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių statyba

2012 m. įgyvendinta sutartis, pagal kurią suprojektuoti ir Akmenės rajone pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai. Nutiesta 2255 m. vandentiekio, nuotekų, filtrato surinkimo ir kitų inžinerinių tinklų, įrengta 11.000 m2 ploto asfaltuota kompostavimo aikštelė, siurblinė.

Ventos buitinių nuotekų valymo įrenginių statyba

2012 m. įgyvendinta rangos sutartis, pagal kurią atlikti projektavimo darbai, pastatytas valdymo – technologinis pastatas: vidutinis paros debitas – 1020 m3/d, valyklos apkrova – 5100 GE, nutiesti vandentiekio, nuotekų ir kiti inžineriniai tinklai.

Žagarės nuotekų valymo įrenginių statyba

2011 m. Žagarės miestelyje pastatyti buitinių nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas – 250 m3/d, technologiniai statiniai, kurių bendras plotas – 534 m2.

Naujosios Akmenės nuotekų valymo įrenginių statyba

2008–2009 m. pastatyti N. Akmenės nuotekų valymo įrenginiai: našumas – 2880 m3/d, asfaltuota aikštelė su inžinerine infrastruktūra – 2862 m2, dengta nusausinto dumblo aikštelė su betono danga – 1800 m2.