LT EN

Objektai


Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose ir Telšių rajone (Nevarėnuose, Ryškėnuose ir Degaičiuose)


Užsakovas: UAB „Telšių vandenys"

Sutarties laikotarpis: 2014 – 2015 m.

Įgyvendinant projektą planuojama nutiesti apie 2,27 km vandentiekio ir 20,9 km nuotekų tinklų. Projekto metu nuotekų tinklai bus tiesiami Telšių mieste, Nevarėnų, Ryškėnų ir Degaičių gyvenvietėse. Taip pat bus pastatyti nauji valymo įrenginiai Nevarėnuose.

Atgal