LT EN

Objektai


S. Daukanto paminklo ir jo aplinkos sutvarkymas Papilės miestelyje


Užsakovas: Akmenės rajono savivaldybės administracija

Sutarties laikotarpis: 2013 m.

Restauruotas Simono Daukanto paminklas, aikštėje pakloti trinkelių takai, įrengtas aikštės apšvietimas, išrauti seni ir atsodinti želdiniai, veja.

Atgal