LT EN

Naujienos


UAB „Plungės Lagūna“ dalyvauja ES fondų lėšomis finansuojamame projekte

 

Kuriame Lietuvos ateiti 20          ESF 20    

Plungės rajono pramoninkų sąjunga 2009 m. balandžio 15 d. pasirašė projekto „Plungės pramonininkų sąjungos vienijamų organizacijų darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos žinių ir gebėjimų tobulinimas didinant darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie organizacijos poreikių bei darbo rinkos pokyčių" finansavimo ir administravimo sutartį (Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-397).

Projekto tikslai:

1. tobulinti įmonių vadovų kvalifikaciją tiesiogiai su įmonių veikla susijusiose srityse;
2. didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikalavimų kartu didinant ir pačios įmonės konkurencingumą;
3. tobulinti įmonių darbuotojų kvalifikaciją tiesiogiai su įmonių veikla susijusiose srityse.

Finansuojamas Europos Socialinio Fondo lėšomis projektas parengtas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse".

Projekto partneriai: UAB „Plungės lagūna", UAB „Alfva", UAB „Palska", UAB „Sauslaukio statyba".


Projekto trukmė - 2 metai.


Projekto vertė: 1.072.034 Lt, iš jų paramos dalis - 558.254 Lt


Projekto įgyvendinimo metu planuojama apmokyti 380 projekto partnerių darbuotojų.

Atgal